75B

In 2001 was Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. Voor deze gelegenheid ontwikkelden de ontwerpers Rens Muis en Pieter Vos (samenwerkend onder de naam 75B) een eigentijdse wapen voor hun homecity Rotterdam. Dit wapen bestond uit zowel representatieve succesvolle iconen van de stad als de omgekeerde dubbelzijdige kwesties en verschijnselen.

Zes jaar later, als gerenommeerde Nederlandse ontwerpers, waren 75B kunstenaars in residentie in het Art Center College of Design in Pasadena, Los Angeles. Als inwoners van deze stad hebben ze een jaar lang hun wapen voor Los Angeles gemaakt. Weer waren zowel de zonnige als de donkere kant van de stad zichtbaar; Oscar awards dragen bloed en crips bandana's, de plastische chirurgiekweek in Beverly Hills, het dakloze district Skid Row en het Playboy-konijn met Micky Mouse-oren maakten deel uit van het arsenaal.

In 2017 besloten de ontwerpers 75B om dit een uitgebreid project te maken en deze lopende serie ‘21st Century Heraldry’ te noemen. De wapens voor Amsterdam en Hamburg werden gevolgd en momenteel werken ze aan Napoli, München en Parijs.

In 2001 Rotterdam was Cultural Capital of Europe. For this occasion the designers Rens Muis and Pieter Vos (working together under the name of 75B) developed a contemporary crest for their homecity Rotterdam. This shield consisted of both representative succesfull icons of the city as well as the reverse sided issues and phenomena.

Six years later, being renowned Dutch designers, 75B were artists in residence at the Art Center College of Design in Pasadena, Los Angeles. As an inhabitant of this City for a year they created their crest for Los Angeles. Again both the sunny as the dark side of the city were visable; Oscar awards wearing bloods and crips bandanas, plastic surgery culture in Beverly Hills, homeless district Skid Row, and the Playboy bunny wearing Micky Mouse ears were part of the armory.

In 2017, the designers 75B decided to make this an extensive project and name this ongoing series ‘21st Century Heraldry’ The crests for Amsterdam and Hamburg were followed and currently they are working on Napoli, München and Paris.